Podstawowe problemy eksploatacji kotłowni
Profesjonalna eksploatacja kotłowni to zapewnienie optymalnej sprawności energetycznej skojarzonej z minimalnymi a niezbędnymi nakładami konserwacyjnymi. Kilkuletnia praca serwisowa pozwoliła nam na zebranie dużej liczby doświadczeń, którymi chcielibyśmy podzielić się ze wszystkimi zainteresowanymi tym tematem.

Rozruch kotłowni
Czynności te polegają na uruchomieniu wszystkich urządzeń znajdujących się w kotłowni - w szczególności palników, pomp, aparatury stojącej i osprzętu towarzyszącego, w taki sposób aby stanowiły one jeden spójny system podlegający wzajemnej współpracy. Efektem tych czynności jest sprawna praca urządzeń w założony przez projektanta sposób. Rozruch kotłowni powinien być prowadzony przez wykwalifikowany persolnel techniczny posiadający doświadczenie i niezbędną wiedzę teoretyczną oraz świadomy skutków swych działań.

Przekazanie do eksploatacji
Szkolenie obsługi jest niezbędną i konieczną do przeprowadzenia czynnością polegającą na przekazaniu wskazanemu przez użytkownika persolenowi eksploatacyjnemu niezbędnej wiedzy dla poprawnej i bezpiecznej obsługi urządzeń. Dające się zauważyć na naszym rynku i praktykowane przez pewne firmy praktyki mające na celu minimalizowanie znaczenia szkoleń obsługi czy wręcz zatajanie niektórych informacji jest niewłaściwe i budzi wśród przyszłych użytkowników słuszne obawy. Z punktu widzenia sprawowania odpowiedzialnej służby serwisowej jest niezmiernie ważne aby obsługa wiedziała jak najwięcej o urządzeniach. To ona przecież jest jedynym ogniwem łączącym użytkownika i służby serwisowe, a jej rzetelny opis usterek niejednokrotnie pozwala na "telefoniczne" jej usunięcie. Praktycznym sprawdzianem przekazanej wiedzy powinno być jej zweryfikowanie w trakcie próby ruchowej przeprowadzonej na pracującej kotłowni. Warto przypomnieć, że powinno się przy tym przestrzegać przepisów Ustawy o Dozorze Technicznym.


Przeglądy sezonowe urządzeń
Przeglądy sezonowe kotłowni to główny element służący utrzymaniu ich na wysokim stopniu sprawności techniczej. Przeglądy takie odbywają się w zależności od specyfiki systemu kilka do dwóch razy w roku. Kotłownie olejowe ze swego charakteru wymagają częstszej obsługi. Kotłownie gazowe w zależności od tego czy pracują sezonowo cz też całorocznie podlegają przeglądom raz lub dwa razy w roku. Takie podejście do sprawowania serwisu gwarantuje wysoki poziom sprawnośći technicznej jak i niskie środki łożone przez użytkownika na naprawy urządzeń.